Rośliny wyższe – kwiatowe

Roślinami kwiatowymi nazywamy wszystkie gatunki roślin nago i okrytonasiennych, które rozwijają się z zarodka. U nago i okrytonasiennych zarodek zamknięty jest w nasieniu. Zarodek ma zawiązki korzenia, łodygi i liści. Część osi pędu zarodka pomiędzy zawiązkiem korzenia a liścieniami nazywamy częścią przedliścieniową (hypokotyl), natomiast część osi pomiędzy liścieniami a szczytowym pączkiem p edu nazywamy częścią nadliścieniową (epikotyl). pączek u roślin zbudowany jest ze stożka wzrostu i otaczających go zawiązków liści.
U roślin nagonasiennych liczba liścieni w zarodku jest różna, zaś u okrytonasiennych mogą być jeden albo dwa liścienie. Zarodki z dwoma liścieniami mają wszystkie rośliny zaliczane do dwuliściennych, natomiast rośliny jednoliścienne mają zarodki z jednym liścieniem.