Klucz ogólny

Oznaczanie roślin według ich wyglądu

Oznaczanie roślin według ich miejsca występowania

 • VI. Oznaczanie roślin występujących w lasach
 • VII. Oznaczanie roślin wodnych
 • VIII. Oznaczanie roślin nadwodnych
 • IX. Oznaczanie roślin nadmorskich
 • X. Oznaczanie roślin występujących na mokradłach
 • XI. Oznaczanie roślin występujących na torfowiskach i wrzosowiskach
 • XII. Oznaczanie roślin występujących na piaskach
 • XIII. Oznaczanie roślin występujących na glebach wapiennych
 • XIV. Oznaczanie roślin występujących jako chwasty
 • XV. Chwasty zbożowe
 • XVI. Chwasty ogrodowe i roślin okopowych
 • XVII. Chwasty ruderalne