II. Oznaczanie krzewinek

  1. Liście naprzemianległe. (2)

lub

  1. Liście naprzeciwległe. (9)