2.2.

2. Liście nie opadające na zimę. (3)

lub

2. Liście opadające na zimę. (8)