1.2.

2. Rośliny kwiatowe (3)

lub
2. Rośliny bezkwiatowe (75)