1.3.

3. Rośliny z liśćmi o nerwacji zwykle pierzastej. wiązkach sitowo-naczyniowych ustawionych na przekroju łodygi o pierścień, o zarodku 2-lisciennym. (19)
– Rośliny z liśćmi o nerwacji zwykle równoległej, wiązkach sitowo-naczyniowych rozrzuconych na przekroju łodygi, o zarodku 1-liściennym albo rośliny o uproszczonej budowie morfologicznej i anatomicznej. (4)