1.4.

4. Rośliny o budowie uproszczonej nie zróżnicowane na łodygę i liście. (5)
– Rośliny zróżnicowane na łodygę i liście. (6)