Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Jeśli potrzebujesz użyć bezpłatny generator not księgowych, powinieneś odwiedzić tę stronę.

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności zderza się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawiać noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę na 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Należy wspomnieć, iż taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. Przecież zwłoka we wniesienia należności za fakturę może być kwestią krótkotrwałych kłopotów finansowych albo zwyczajnego przeoczenia dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W chwili, gdy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: