Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Zainteresowany automatyczną windykacją należności? Zajrzyj w to miejsce.

Może być wiele różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja – czynności, mające na celu ściągnięcie zaległości

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności poprzez windykację długu. Chociaż termin ten wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się wobec dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi przepisami. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta strategia windykacji pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wypisuje podobną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie zostanie przelana we wskazanym czasie wyraźnie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – wiadomości o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może przygotować własne harmonogramy czynności wszczynanych względem nieterminowych klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, jeśli wypunktowane wyżej działania zadziałają, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach przynosi też wyraźną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: