Ekologiczna żywność – niska zawartość metali ciężkich i azotanów

Ekologiczna żywność – niska zawartość metali ciężkich i azotanów

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości dotyczących przetworów ekologicznych? Skieruj się na artmankiszonki.pl

Od szybkiego rozwoju przemysłu spożywczego, który trwa od zeszłego wieku, produkty spożywane przez nas każdego dnia zaczęto coraz częściej nasycać różnymi związkami przedłużającymi ich żywotność. Jednak razem z rosnącą świadomością odbiorców odnośnie tego, co spożywają i jakie może to mieć oddziaływanie na ich samopoczucie, ostatnio coraz chętniej szukają oni wyrobów wytworzonych z eko żywności.

Żywność eko – z upraw nie stosujących chemicznych pestycydów i nawozów

Aby konkretny wyrób oferowany w Polsce mógł zwać się „ekologicznym”, musi spełnić wiele przesłanek. Żywność eko i artykuły z niej wytworzone muszą uzyskać stosowne certyfikaty przyznawane przez uprawnione do tego instytucje. Kluczową jednak właściwością spożywczych artykułów ekologicznych jest to, iż zastosowane do ich przyrządzenia warzywa i owoce uprawiano z zachowaniem kluczowych reguł rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie wykorzystywali syntetycznych nawozów ani pestycydów mogących niekorzystnie wpływać nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które też są zagrożeniem dla środowiska. Niektóre wszak nawozy wywołują zasolenie gleby bądź zatruwają wody powierzchniowe, a opryski pół silnymi pestycydami nierzadko powodują np. śmierć pożytecznych owadów. Tymczasem ekologiczna uprawa powoduje, że rośliny posiadają wielokrotnie niższą zawartość azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych niezdrowych substancji przeniknie do ciała ich konsumentów.

Zamawiasz przetwory ekologiczne? Sprawdzaj dokładnie informacje na etykiecie

Przetwory eko podlegają nieustannemu nadzorowi na wszystkich etapach produkcji, w tym także podczas magazynowania i transportu. Co ważne, jeżeli artykuł spełnia wymogi, jego wytwórca oprócz standardowych informacji m.in. o warunkach składowania, możliwych alergenach, masie netto, kraju produkcji ingredientów czy terminie zdatności do spożycia, musi też obowiązkowo podać numer ID organu kontrolnego niniejszy artykuł i umieścić logo produkcji ekologicznej UE, a więc białe gwiazdy ułożone w kształt listka. Wypatrując żywności eko trzeba zatem czytać dokładnie etykiety produktów, a kupując je online w sklepie producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o posiadanych certyfikatach.

Dane kontaktowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]

Post Author: