Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Jeśli szukasz hakowców, skieruj się na tę stronę.

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z gromadzeniem i przewozem śmieci. Aby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i transportu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich firm?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Post Author: