Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka rosyjskiego? Kliknij tu.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na biznes z większości państw świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze przygotowują multum zwykłych i specjalistycznych przekładów na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, że online nietrudno wyszukać darmowe platformy do translacji, nadal nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko wymagane, przykładowo jeżeli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak orientacyjnie obliczyć koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Czas wykonania, język, stopień trudności tłumaczenia – to kształtuje końcową cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacisz za tłumaczenie tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest de facto o wiele tańsze aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (francuski, portugalski) czy germańskich (niemiecki, niderlandzki) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego).
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “na już” powinniśmy szykować portfel na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie tematy. Przekład opracowań medycznych, prac akademickich lub dokumentów handlowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej branży, lecz także należytą wiedzę, by trafnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie karygodnych pomyłek.

Przekład zwykły a przysięgły

Trzeba dodać, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak np. świadectwo urodzenia bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli z reguły mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie niezbędności zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Post Author: