Praca agencji ochrony, czyli ochrona osób i mienia

Praca agencji ochrony, czyli ochrona osób i mienia

Na sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/ sprawdzisz, kto oferuje ochronę Kraków.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest mnóstwo. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji najczęściej korzystają urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć chroniony obiekt stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]

Post Author: