Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących energii z odzysku? Zajrzyj na https://dalkiapolska.com

Na skutek rozwoju przemysłu nastąpił szybki wzrost zapotrzebowania na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, jak również świadomość jej utraty na wielu etapach produkcyjnych sprawia, iż przedsiębiorstwa poszukują innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zmniejszą koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych poprzez implementowanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze użycie zasobów energetycznych, przykładowo przez zredukowanie wykorzystania surowców kopalnych oraz zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i prądu, bądź trigeneracja, podczas której poza energią i ciepłem w trakcie pojedynczego procesu technologicznego generowane jest też zimno.

W wielu sferach przemysłu osiągalne jest także wykorzystanie ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana na przeróżnych etapach produkcji i która z reguły bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezsensownie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później powtórne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu znaczne oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do redukcji śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozwoju przemysłu w kolejnych dekadach

W czasach ogólnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań człowieka na otoczenie i wiedzy, że paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Ukierunkowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to optymalna metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Owszem, wdrożenie tego typu środków ciągnie za sobą duże koszty, lecz w efekcie profity jakie one przynoszą, całkowicie je kompensują. Oszczędności związane z redukcją kosztów kupna energii już po paru latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z drugiej strony zmniejszenie śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Dane kontaktowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10

Post Author: